Status Scan Inventory

Skenujte aktuální status firmy a oddělení! STATUS SCAN INVENTORY (SSI)®  je naším unikátním vstupním diagnostickým nástrojem, kterým začínáme jakoukoliv spolupráci s firmami a organizacemi. Prostřednictvím přehledné online dotazníkové metody měří SSI klíčové oblasti, které ovlivňují motivaci a výkon jednotlivých zaměstnanců a pracovních týmů.

 

Jaké informace Status Scan podává?

Cílem Status Scanu je poskytnout top managementu informace o aktuální situaci ve firmě v oblasti výkonu a motivace jednotlivých zaměstnanců a týmů. STATUS SCAN INVENTORY® realizujeme celoplošně v rámci celé organizace/firmy a skenuje nám celkovou míru motivace zaměstnanců, jejich identifikaci s firemní politikou, obchodními cíli a mírou jejich důvěry v manažerská rozhodnutí  a mnoho dalších psychologických dimenzí.

Status Scan Inventory® tvoří základ našeho know-how, které je výsledkem našich mnohaletých zkušeností v oblasti rozvojového managementu.

Jedná se o metodu se svými normami, která poskytuje přehled o psychologickém auditu Vaší firmy. Celá metoda je zcela anonymní, je zachováno absolutní soukromí respondentům, kteří vše mohou vyplňovat z klidu domova. Nejde o scan osobnosti či o zjišťování informací o daném respondentovi, ale o snímání jeho názorů a hodnocení fimry, které provádí zcela anonymně na sedmibodové škále. Všdchny výsledky jsou pak zpracovávány statisticky a interpretovány na základě aplikace různorodých statistických metod.

Metoda generuje výsledky s pravděpodobností pravdivosti výsledků blížící se jistotě, tedy 99,5% hladiny významnosti.